Naudojimosi taisyklės
 

 

Svetainėje pateikiami registruoti prekių ir paslaugų ženklai, logotipai (toliau - Ženklai) yra „Evans Coolants Inc“ ir „Evans LT" nuosavybė. Vartotojams draudžiama naudotis visais Ženklais be raštiško šalių, kurioms priklauso Ženklai, sutikimo. Visa informacija ir turinys, įskaitant visas programinės įrangos programas, esantis svetainėje arba pasiekiamas per jį (toliau - Turinys), yra saugomi autorių teisių. Vartotojams draudžiama keisti, kopijuoti, platinti, perduoti, perteikti, skelbti, parduoti Turinį, kurti panašius gaminius arba naudotis svetainėje esamu arba per jį pasiekiamu Turiniu komerciniams arba visuomeniniams tikslams be savininko sutikimo.

Šioje svetainėje pateikta informacija yra skirta tik bendram informavimui. Informaciją teikia „Evans Coolants Inc“ ir „Evans LT“ , informacija nuolat atnaujinama, pateikiama teisinga. Nesuteikiame garantijos ir neprisiimame įsipareigojimų susijusių su informacijos išsamumu, tikslumu, patikimumu, tinkamumu ar prieinamumu į svetainės turinį ar informaciją, produktus, paslaugas ar susijusius grafikus, esančius svetainėje. Bet kokia pasikliautina informacija yra griežtai jūsų pačių rizika.

Neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, netiesioginius ar pasekminius nuostolius ar žalą, taip pat bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl duomenų praradimo ar pelno, atsirandančių dėl šios svetainės naudojimo.

Per šią svetainę galite pasiekti kitas svetaines, kurios nėra kontroliuojamos „Evans LT". Mes nekontroliuojame trečiųjų šalių svetainių pobūdžio, turinio ir prieinamumo. Bet kokių nuorodų įtraukimas į šią svetainę nebūtinai reiškia rekomendaciją arba patvirtina trečiųjų šalių svetainėse išreikštas nuomones.

„Evans LT"