Nėra vandens -
neperkaista

Variklio darbinė temperatūra yra labai arti vandens virimo taško. Aušinimo sistemoje karštieji taškai sukelia lokalų virimą, todėl šiose vietose susidaro garai, kurie padidina slėgį sistemoje ir neleidžia efektyviai aušinti variklio.

Bevandenio aušinimo skysčio „Evans“ virimo temperatūra yra aukštenė nei 180°C, ji yra aukštesnė nei darbinė variklio temperatūra.

Aukšta aušinimo skysčio „Evans“ virimo temperatūra užtikrina, kad jis visada liks skystame būvyje ir efektyviai aušins variklį.

Naudojant „Evans" aušinimo skystį sistema neužvirs, variklis neperkais.