fbpx

Privatumo taisyklės

1. Kam skirta ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurios taikomos: interneto svetainių evans.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams; MB „EVANS LT“ (toliau – EVANS LT) klientams; asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus EVANS LT socialinės žiniasklaidos paskyrose; asmenims, sutikusiems gauti EVANS LT rinkodaros medžiagą; kandidatams, dalyvaujantiems EVANS LT atrankose į darbo vietas; asmenims, dalyvaujantiems ar besilankantiems EVANS LT renginiuose.

 

 2. Apie mus

Evans Coolants Logo GreyMB „EVANS LT“, juridinio asmens kodas 300590963, buveinė adresu Birutės g. 56-23, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas info@evans.lt; tel. Nr. +37065627730. Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: info@evans.lt.

 

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia mūsų apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, adresą, IP adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kurią apie Jus EVANS LT renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Jūsų sutikime ar susitarime su EVANS LT nurodytų tikslų.

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Jūsų asmeninę informaciją, su kuria EVANS LT susipažįsta Jums susisiekus su EVANS LT socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus EVANS LT socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

 

4. Kaip ir kodėl renkame bei naudojame Jūsų asmens duomenis

EVANS LT yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais apie:

 

4.1. Interneto svetainės lankytojai

4.1.1 Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite Privatumo politikos pabaigoje:

4.1.2. Būtini slapukai

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis.

4.1.3. Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti Interneto svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

4.1.4. Funkciniai slapukai

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

4.1.5. Komerciniai slapukai

Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose interneto svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, Jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

 

4.2. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras

4.2.1. tinkle “Facebook“ – @EvansLietuva, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

4.2.2. tinkle “Instagram“ – @Evans.Lietuva, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/155833707900388.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 

4.3. Susisiekite su mumis

Mūsų Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite su mumis susisiekti. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Norėdami susisiekti su mumis Interneto svetainėje mums pateiksite savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir susirašinėjimo tekstą.

Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Interneto svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Potencialių klientų laiškus, gautus prieš metus ir daugiau, triname kitų kalendorinių metų sausio 15 dieną. Jūsų laiškai bus saugomi 10 metų. Laiškus trinsime/triname kitų kalendorinių metų sausio 15 dieną, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės norminiuose aktuose nustatyti kiti terminai. Taip pat informaciją laikome/laikysime ilgiau, jei vyksta ginčas ir siekiame apginti savo teisėtus interesus.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, elektroniniu paštu arba telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant pranešti mums.

 

4.4. Specialioms kategorijoms priklausančių asmens duomenų rinkimas

Mes nerenkame Jūsų specialių kategorijų asmens duomenų (asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys, duomenys apie lytinį gyvenimą ir orientaciją). Jei Jūs savo iniciatyva mums šiuos duomenis atskleisite, mes laikysime, kad tai yra Jūsų aiškus sutikimas, kad minėti duomenys būtų tvarkomi. Tačiau, jei EVANS LT neturės teisėto tikslo tokių duomenų rinkimui, duomenys bus be nepagrįsto delsimo ištrinti, o į Jus bus kreiptasi (jei tai bus būtina) su prašymu susisiekti su mumis neatskleidžiant tokių duomenų.

 

4.5. Asmens duomenys renkami įsigyjant EVANS LT prekes

Jums nusprendus įsigyti EVANS LT platinamas prekes naudojantis Interneto svetaine, paprašysime Jūsų mums pateikti Jūsų asmens duomenis.

Tokie asmens duomenys apima pirkėjo vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, adresą, prekių atsiėmimo būdą ir mokėjimo duomenis, kuriuos privalome surinkti norėdami sudaryti su Jumis sutartį ir parduoti Jums EVANS LT platinamas prekes.

Jei prekes įsigyjate įmonės vardu, tačiau nesate asmuo įgaliotas veikti įmonės vardu, taip pat prašysime pateikti dokumentus, įrodančius Jūsų teisę veikti įmonės vardu. Mums taip pat būtina žinoti Jūsų vardą, pavardę, adresą (jei šie duomenys nesutampa su pirkėjo duomenimis), kontaktinius duomenis, elektroninio pašto adresą, įmonės pavadinimą (jei aktualu).

Šią informaciją renkame sutarties vykdymo pagrindu, kad galėtumėme valdyti ir administruoti pirkimo procesus bei mūsų santykius su Jumis, pavyzdžiui, susisiekti su Jumis telefonu ir pranešti, kad Jūsų prekės yra paruoštos atsiėmimui ar pristatymui Jūsų nurodytu adresu.

Prieš įsigyjant prekes ir sudarant sutartį su EVANS LT Jums bus pateiktas privatumo pranešimas, su kuriuo Jūs turėsite susipažinti ir pažymėti savo pasirinkimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei kitais jame nurodytais tikslais.

Sutartys ir apskaitos dokumentai (fizine ir elektronine forma) yra sunaikinami praėjus 10 metų laikotarpiui ateinančią sausio 15 dieną.

 

4.6.  Rinkodaros medžiagos užsakymas

Jei esate klientas ir neprieštaravote tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimui, mes Jums siųsime pasiūlymus, naujienlaiškius, teirausimės Jūsų nuomonės apie suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes elektroniniu paštu, suteikdami Jums galimybę atsisakyti tokių pranešimų gavimo pranešant apie tai mums šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroniniu paštu. Klientu Jus laikysime 2 metus nuo prekių ar paslaugų įsigijimo ir duomenis ištrinsime ateinančią sausio 15 dieną. Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais šiame punkte nurodyta tvarka naudosime mūsų teisėto intereso pagrindu.

Mes sudarysime Jums galimybę rinktis ir nuspręsti, ar sutinkate gauti rinkodaros medžiagą. Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų sutikimo pagrindu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami sausio 15 dieną. Jums bus palikta galimybė atsisakyti gauti tokius pranešimus. Jei sutiksite gauti pranešimus, prašysime nurodyti asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą ir elektroninį pašto adresą).

Jei kada nors nuspręsite, kad nebenorite gauti rinkodaros pranešimų, tai padarysite paspausdami rinkodaros pranešime pateiktą nuorodą arba susisiekdami su mumis šiuo kontaktiniu elektroninio pašto adresu: info@evans.lt. Jums atsisakius gauti pranešimus, mes saugosime Jūsų elektroninio pašto adresą atskirame sąraše, kad ateityje nebegautumėte mūsų rinkodaros pranešimų.

 

4.7. Dalyvavimas EVANS LT renginiuose

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie EVANS LT renginius. Mes pasižadame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos EVANS LT socialinės žiniasklaidos paskyrose ar Interneto svetainėje.

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau EVANS LT neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 3 metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

 

4.8. Dalyvavimas atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

 

5. Jūsų duomenys ir trečiosios šalys

Jūsų sutikimu, esant teisinei prievolei ar teisėtam interesui mes Jūsų asmens duomenis perduodame trečiosioms šalims esančioms ES/EEE.

 

6. Duomenų atskleidimas

Paprastai mes neatskleidžiame Jūsų asmens duomenų, tačiau tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas EVANS LT veiklos tęstinumas ir tinkamas paslaugų teikimas bei prekių pristatymas, mes atskleidžiame informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams, subrangovams, distributoriams, paslaugų teikėjams (IT paslaugas teikiančioms įmonėms, skolų išieškojimo, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms ir kt.), jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Tam tikromis aplinkybėmis galime būti įpareigoti perduoti asmens duomenis, kai:

6.1. informaciją turime atskleisti pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai asmens duomenis turime atskleisti mokesčių administratoriui ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos bei aptikimo tikslais;

6.2. asmens duomenis turime atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teises;

6.3. informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti mūsų arba kitų asmenų interesus (pavyzdžiui, užkirsti kelią sukčiavimui);

6.4.informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos);

6.5. informacija turi būti atskleista trečiajai šaliai, kuri mūsų vardu teikia administravimo ar duomenų tvarkymo paslaugas. Susidarius tokioms aplinkybėms, įsipareigojame imtis priemonių ir užtikrinti, kad trečiosios šalys saugotų asmens duomenis taip pat, kaip juos saugome mes, bei pranešti Jums apie šios Privatumo politikos pakeitimus; ir

6.6. informaciją būtina atskleisti potencialiam mūsų įmonės turto ar organizacijos pirkėjui.

Duomenų gavėjų sąrašas, nurodytas šioje Privatumo politikoje gali būti atnaujintas. Jei Jūs pageidaujate gauti atnaujintą duomenų gavėjų sąrašą, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu, nurodant „Pageidauju gauti atnaujintą EVANS LT tvarkomų asmens duomenų gavėjų sąrašą“.

 

7. Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

Jūsų asmens duomenys į trečiąsias valstybes perduodami tik laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Tuo atveju jei vienintelis teisėtas pagrindas Jūsų asmens duomenų perdavimui į trečiąsias valstybes yra Jūsų sutikimas, Jūsų asmens duomenys bus perduoti tik esant aiškiam Jūsų sutikimui ir informavus Jus apie galimus tokių perdavimų pavojus dėl to, kad nepriimtas sprendimas dėl tos šalies tinkamumo ir nesustatytos tinkamos apsaugos priemonės.

 

8. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo

 

9. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: info@evans.lt.

EVANS LT nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. EVANS LT atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktuose numatytais atvejais

 

9.1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: info@evans.lt.

 

9.2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@evans.lt, patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 

9.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 

9.4. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

9.4.1. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

9.4.2. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:

  • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
  • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
  • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.

9.4.3. Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

9.4.4. Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

9.4.5. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

  • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
  • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

 

10. Skundai

Esate mums svarbūs ir mums svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenų rinkimui ir naudojimui taikome griežtus standartus. Taigi labai rimtai vertiname bet kokius skundus, susijusius su Jūsų asmens duomenų naudojimu, ir prašome pranešti mums apie bet kokias su tuo susijusias problemas.

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu info@evans.lt. Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Kai susisiekiate su mumis norėdami pateikti skundą, Jūsų asmens duomenis naudojame tik skundui išnagrinėti ir atsakymui pateikti bei mūsų teikiamų paslaugų kokybei įvertinti. Gavus skundą dėl mūsų komandos nario, mums gali tekti atskleisti šiam asmeniui Jūsų asmens tapatybę. Jūs galite nurodyti, kad nepageidaujate, jog Jūsų asmens tapatybę atskleidžianti informacija būtų atskleista, ir mes stengsimės atsižvelgti į Jūsų prašymą. Vis dėlto, išnagrinėti skundą anonimiškai ne visada gali būti įmanoma.

Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu, Jūs galite pateikti skundą tiesiogiai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (telefono Nr. +370 5271 2804, el. paštas: ada@ada.lt). Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas.

11. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiesiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti mus apie tai elektroniniu paštu arba telefonu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas mus apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 

12. Privatumo politikos pakeitimai

Siekdami suteikti naujausios informacijos apie tai, kaip naudojame asmens duomenis, reguliariai peržiūrime savo Privatumo politiką.

Jei Jūsų sutikimų ar sutarčių, kurių šalimi esate sąlygos numato kitokias nuostatas, taikomos minėtų dokumentų nuostatos, net jei ir prieštarauja šiai Privatumo politikai.

Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslas/paskirtisSukūrimo momentasGaliojimo laikasSlapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis, komercinis)Naudojami duomenys
_utma

_utmt

_utmb

_utmc

_utmz

_ga

_gid

_gat

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.

Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.

Įeinant į puslapį2 metai

10 minučių

30 minučių

Iki uždarymo

6 mėnesiai

2 metai

24 valandos

1 minutė

Analitiniai / veikimo – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimuiApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“
consentNaudojamas informacijai ar vartotojas sutiko su nuostatomis rinkti.Sutinkant su nuostatomisIki interneto svetainės lango uždarymoSlapukas, būtinas

interneto svetainei

funkcionuoti

Reikšmė – „1“
FrontendSlapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas.Įeinant į puslapįIki interneto svetainės lango uždarymoSlapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuotiUnikalus ID numeris
Trečiųjų šalių slapukai
Trečioji šalisSlapuko aprašymasNuoroda į trečiosios šalies privatumo politiką
FacebookSlapuko pavadinimas Fr. Galiojimo laikas – 3 mėn. Paskirtis – Facebook patinka mygtuko sekimas. Slapukas atsiranda įėjus į puslapį.https://www.facebook.com/policy.php
AddThisSlapukų pavadinimai: __atuvc, __atuvs, Uit, Ssh, Sshs, Ssc, Uid, Uvc, psc, loc, mus, ouid, ovc. Galiojimo laikas nuo 1 mėnesio iki 2 metųhttp://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/

 

" buvo pridėtas prie įsimintinų produktų sarašą